Maszyny

Cechy, które powinny posiadać urządzenia suwnicowe do pracy w niebezpiecznych warunkach?

Cechy, które powinny posiadać urządzenia suwnicowe do pracy w niebezpiecznych warunkach?

Suwnice to urządzenia, które mają za zadanie transport ładunków na bliskie odległości. Bardzo często są kluczowym elementem procesu produkcyjnego w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. W zależności od charakteru pracy i ładunku suwnice są odpowiednio przystosowywane. Dzieli się je m.in. na pomostowe, bramowe lub półbramowe. Wyróżnia się jednak grupy suwnic specjalistycznych, do których należą te, pracujące w niezwykle wymagających warunkach. Zaliczają się do nich suwnicy lejnicze, kleszczowe, łapowe, wsadowe, kuzienne, stryperowe, hartownicze, chwytnikowe, czy chwytakowe.

Czym powinny charakteryzować się suwnice pracujące w trudnych warunkach?

Ogromna część suwnic znajduje swoje zastosowanie w miejscach o wymagającym charakterze pracy m.in. w odlewniach, hutach i kopalniach. Bardzo często w tych środowiskach występują różnego rodzaju niebezpieczeństwa m.in. wybuch metanu. Te miejsca mogą także charakteryzować się skrajnie wysokimi lub niskimi temperaturami, ogromną wilgotnością, czy zapaleniach.

W suwnicach ze specjalistycznym zastosowaniem uwzględnia się mechanizmy zwiększające prędkość pracy, jak również dodatkowe zabezpieczenia w postaci m.in. hamulców na mechanizmach podnoszenia. W tego rodzaju urządzeniach stosuje się także dodatkowy osprzęt dostosowany do charakteru pracy i ładunku. W trudnych warunkach występują zarówno suwnice z wciągnikiem łańcuchowym, jak i suwnice z wciągnikiem linowym.

Co ma największe znaczenie przy użytkowaniu suwnic?

Bezpieczeństwo pracy suwnic zależy przede wszystkim od zastosowania najwyższej klasy komponentów spełniających wszelkie standardy techniczne. Nie bez znaczenia pozostaje również prawidłowa eksploatacja oraz codzienne doraźne czynności. Konstrukcja, umiejscowienie oraz charakter pracy powinny uwzględniać zagrożenia danego środowiska pracy.

Mechanizmy ostrzegawcze i wyłączniki bezpieczeństwa

Każda suwnica, która wykonuje swoją pracę w niebezpiecznych warunkach, powinna posiadać odpowiednie sygnały ostrzegania. Powinny one być głośne i charakterystyczne, a sztab pracowniczy przeszkolony ze znajomości tych powiadomień.

Nowoczesne suwnice posiadają również wyłączniki bezpieczeństwa, które uruchamiają się, gdy dźwignia wychyli się z naturalnego położenia – styki wyłącznika łączą się ze sobą, a urządzenie awaryjnie przerywa swoją pracę.

Prawidłowe i dokładne działanie przyrządów sterowniczych

Szczególnie w przypadku suwnic o specjalistycznym zastosowaniu, sterowanie powinno być maksymalnie ułatwione dla operatora, który zawsze powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzenia. Przenoszenie niektórych ładunków musi często wymagać również ogromnej precyzji. Z tego powodu zalecane jest, aby przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzać działanie urządzenia w każdej płaszczyźnie ruchu.

Dobrze opisana instrukcja

Kolejną niezwykle istotną cechą dla urządzeń suwnicowych pracujących w ciężkich warunkach jest dokładna i przejrzysta instrukcja. Producent powinien podać w niej wszystkie parametry, których znajomość jest konieczna do bezpiecznego użytkowania suwnicy stanowiskowej. W instrukcji znajdziemy również informacje o czynnościach eksploatacyjnych.

Przejrzyste instrukcje dołączane są do każdego urządzenia dostarczanego przez producenta Demagcranes.

Podsumowanie, o czym jeszcze należy pamiętać?

Wszystkie suwnice pracujące zarówno w standardowych, jak i wymagającym środowisku podlegają dozorowi technicznemu – musi posiadać decyzję zezwalającą na eksploatację. W celu uzyskania zezwolenia należy pisemnie zgłosić dźwignicę do badania technicznego wraz z dokumentacją.

Nie da się zaprzeczyć, że na żywotność i niezawodność suwnicy wpływa wiele czynników – zarówno na etapie produkcyjnym, jak i podczas eksploatacji. Należy za wszelką cenę unikać prac przeładunkowych, do których suwnica nie jest przeznaczona, jak również regularnie kontrolować stan zawiesia. Suwnice mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego uprawnione. Za pomocą tych urządzeń nie można przenosić ludzi, jak również zabronione jest pozostawianie ładunku na haku bez nadzoru.