Przemysł

Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce pomimo epidemii.

Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce pomimo epidemii.

Pandemia koronawirusa, mimo szczerych pragnień większości z nas, nie wygasa. Odbija się to na globalnej gospodarce, według danych podanych przez Eurostat strefa euro zanotowała w sierpniu średni wzrost produkcji przemysłowej o 0,7 procenta względem lipca, co w porównaniu do wartości z roku 2019 jest poziomem wręcz śmiesznie niskim. Nie pozwala to również na odrobienie strat względem zeszłego roku. Tym bardziej dziwi pod tym względem pozytywne odstępstwo od normy w naszym kraju.

Maszyny do przetwarzania żywności

Jak się okazuje Polska zanotowała w sierpniu wzrost na poziomi 1,3 procenta względem lipca. Wskazuje to na znacznie mniejszy wpływ pandemii na nasz kraj w porównaniu do członków strefy euro. Nie można jednak zapomnieć, ze w ujęciu rocznym w całej Unii Europejskiej produkcja przemysłowa spadła o prawie 6,2 procent. Pomimo powolnego budzenia się gospodarki w dalszym ciągu musimy odrabiać straty. Dodatkowo, rosnąca w Polsce liczba dziennych zakażeń i związane z tym środki bezpieczeństwa nakazują patrzeć w przyszłość z pewną ostrożnością. Nie jesteśmy w końcu w stanie przewidzieć co może ona przynieść.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz