Przemysł

Ekologiczny przemysł daje nowe miejsca pracy

Ekologiczny przemysł daje nowe miejsca pracy

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawia dane dotyczące zatrudnienia w sektorze ekologicznego przemysłu. Liczba miejsc pracy wciąż wzrasta. To dobra wiadomość nie tylko dla sektora, ale także dla pracowników.

Ile osób pracuje w eko-przemyśle?

Ekoprzemysł to inaczej przemysł gospodarka przyjazna środowisku lub „sektor EGGS”. Dziś ten sektor w Polsce daje zatrudnienie ponad 230 tysiącom osób. To więcej, niż jeszcze kilka lat temu. W latach 2014 do 2018 przyrost wyniósł aż 38 tysięcy nowych pracowników. Około dwadzieścia tysięcy zatrudnionych przybyło w samych tylko latach 2017-2018.

Ten sektor, który zajmuje się usługami i towarami związanymi z ochroną środowiska, a także samym zarządzaniem ochroną środowiska, to obecnie wartość dodana  2,2% w stosunku do PKP Polski.  Mieścimy się tym samym w średniej unijnej.

Co w największym wpływie tworzy sektor EGGS?

Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomii największą częścią całej branży jest zarządzanie ściekami, gospodarka związana z energetyką, a także gospodarka wodna. To odpowiednio 0,47%, 0,47% i 0,37 % polskiego produktu krajowego brutto

Ma to przełożenie także na zatrudnienie w sektorze gospodarki zasobami.  W gospodarce odpadami pracuje 40 tysięcy osób, 35 tysięcy osób przypada na gospodarkę ściekami, 33 tysiące osób odpowiada za gospodarkę wodną, a 25 tysięcy pracowników zajmuje się oszczędzaniem energii i ciepła.

Jaka przyszłość czeka ekoprzemysł?

Co w przyszłości czeka ekologiczny przemysł? Najpewoniej w Polsce w następnych latach odnotujemy kolejne wzrosty zatrudnienia i coraz większy udział procentowy w PKB kraju. Wszystko spowodowane jest regulacjami unijnymi, które nakładają na kraje członkowskie kolejne restrykcje związane z ekologią. Dzięki temu polskie firmy będą dofinansowane, a budżet państwa z pewnością pokryje sporo nowych inwestycji.